‘Visual origin. Film l video l information’

Back

Audiovisual. The exhibition aims to connect with the attitude and project that the FVI and Visual represented as foundational, critical and creative initiatives, the origin of numerous subsequent collaborations in the audiovisual field.

In June 1977, a group of experimental film and video makers, photographers, poets and alternative media artists founded the group FVI (Film Vídeo Informació) in Barcelona. The initial group was formed by Eugènia Balcells, Eugeni Bonet, Juan Bufill, Carles Hac Mor, Manuel Huerga, Ignacio Julià and Luis Serra.

The members of the FVI wanted to explore and make known the possibilities offered by experimental film and video, understood in an interdisciplinary context and based on a broad and progressive notion of the arts. So they organised screenings and published two editions of the magazine Visual (1977-1978), coordinated by Eugènia Balcells, Eugeni Bonet and Manuel Huerga. Their aim was to open up debates and reflect on the audiovisual scene at a time which they considered to be foundational: a time of political transition, liberation, open-mindedness and sensory awakening. In the pages of Visual, we find authors such as Chantal Akerman, Anthony McCall and Michael Snow, but also classics like Dreyer.

Further information.

Schedule

En plena transició política espanyola, es creava el col·lectiu Film Vídeo Informació, que entre 1977 i 1978 va explorar les enormes possibilitats dels nous mitjans audiovisuals.

El juny de 1977, un grup d’autors de cinema experimental i vídeo, fotògrafs, poetes i artistes que treballaven amb mitjans alternatius van fundar a Barcelona el grup FVI (Film Vídeo Informació). El nucli inicial el formaven Eugènia Balcells, Eugeni Bonet, Juan Bufill, Carles Hac Mor, Manuel Huerga, Ignacio Julià i Luis Serra.

Els membres de FVI volien explorar –individualment i en col·laboració– i donar a conèixer les possibilitats del cinema experimental i del vídeo, enteses en un context interdisciplinari i segons una noció àmplia i progressista de les arts. Per això, van organitzar projeccions i van editar dos números de la revista Visual (1977-1978), coordinada per Eugènia Balcells, Eugeni Bonet i Manuel Huerga. El seu objectiu era obrir debats i reflexionar sobre l’àmbit audiovisual en un moment que s’intuïa fundacional: de transició política, d’alliberament i d’obertura mental i sensorial. A les pàgines de Visual hi trobem autors com Chantal Akerman, Anthony McCall i Michael Snow, però també un clàssic com Dreyer.

Aquesta exposició vol enllaçar amb l’actitud i el projecte que van significar FVI i Visual com a iniciatives fundacionals, crítiques i creatives, origen de nombroses col·laboracions posteriors en l’àmbit audiovisual.


Comissariada per: Juan Bufill

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Address:
Plaça dels Àngels, 1
District:
Ciutat Vella
Neighborhood:
el Raval
City:
Barcelona
Where
Museu d'Art Contemporani de Barcelona
When
From 29/02/2024 to 26/05/2024

Phone number

Tel.:
934813368
Tel.:
934120810
Tel.:
934121270
Tel.:
934121413
Fax:
934124602

You may also be interested in...

If you would like to make a correction related to this activity...let us know