Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Back

The Centre of Contemporary Culture of Barcelona (CCCB) organizes and produces exhibitions, debates, festivals, concerts, programs film cycles, courses and conferences.

The Centre of Contemporary Culture of Barcelona (CCCB) organizes and produces exhibitions, debates, festivals, concerts, programs film cycles, courses, conferences, and encourages creation from new technologies and languages ​​promotes artistic research in areas such as multimedia, backs research into exhibition formats, exports its production to other cultural centers, museums and institutions nationally and internationally, while generating debate, thought and reflection on the city and public space as well as on the issues of today.

The CCCB is the product of the partial restoration of the architectural ensemble of the Provincial House of Charity, charity aimed al’hospici old establishment, set in the year 1802 and operated as such until the year 1957. In 1989, the consortium formed by the Province of Barcelona and Barcelona City Council approved the creation of the Centre of Contemporary Culture of Barcelona (CCCB) as part of a rehabilitation project in the Raval neighborhood and its historic buildings with intended d’ubicar there a complex of contemporary culture.

Titularity:
or

Schedule

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) organitza i produeix exposicions, debats, festivals, concerts, programa cicles de cinema, cursos, conferències, fomenta la creació a partir de les noves tecnologies i llenguatges, impulsa la investigació artística en àmbits com el multimèdia, potencia la recerca en el format expositiu, exporta les seves produccions a altres centres culturals, museus i entitats d'àmbit nacional i internacional, alhora que genera debat, pensament i reflexió al voltant de la ciutat i l'espai públic com també sobre els temes que vertebren l'actualitat.El CCCB és producte de la rehabilitació parcial del conjunt arquitectònic de la Casa Provincial de Caritat, antic establiment benèfic destinat a l´hospici, creat l´any 1802 i que va funcionar com a tal fins l´any 1957. El 1989 el Consorci format per la Diputació de Barcelona i l´Ajuntament de Barcelona aprova la creació del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en el marc d´un projecte de rehabilitació del barri del Raval i dels seus edificis històrics amb la intenció d´ubicar-hi un complex de cultura contemporània.

Address:
C Montalegre, 5
District:
Ciutat Vella
Neighborhood:
el Raval
City:
Barcelona
Address
C Montalegre, 5

Phone number

Tel.:
933064100