Accessibilitat

Al web Guia Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les mesures següents per permetre a l'usuari accedir a tots els continguts i les funcions amb més facilitat:

  • Multinavegador. Totes les pàgines es visualitzen correctamenten els diferents navegadors (Mozilla, Internet Explorer, Safari i Chrome).
  • Navegació coherent. S’assegura la consistència del lloc web, ja quela navegació éscoherent a totes les pàgines i s’ofereix una experiència d’usuari gratificant.
  • Distraccions. No hi ha interferències, com ara el contingut que fa pampallugues, el parpelleig exagerat i l’àudio que comença automàticament.
  • Moviment. El contingut en moviment té un mecanisme d’aturada.
  • Idioma. L’idioma de les pàgines està marcat correctament.
  • Llenguatge. El llenguatge de la pàgina és simple.
  • Informació basada en el color. El color dels continguts del web no és imprescindible per entendre la informació.

El desenvolupament del web Guia Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona s’ha basat en lesPautes d’accessibilitat al continguten el web 2.0 (WCAG 2.0), en el nivell doble A, que estableix el WorldWide WebConsortium (W3C).

Trobareu més informació sobre l’accessibilitat web,els recursos d’accessibilitat i la configuracióde les opcions d’accessibilitat dels diferents navegadors a l’enllaç següent: http://accessibilitat.bcn.cat/ca.

L’Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les barreres d’accessibilitat que actualment s’han de resoldre en aquest lloc web.

Si detecteu dificultats d’accés als continguts del web, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres (accessibilitat@bcn.cat).

Catalan