Volver

ictes bèl·lics. A vegades s’ha dit que la societat egípcia es divideix en dues classes, el faraó i la resta, pel fet que el rei és propietari de totes les terres i pobladors d’Egipte. Però la realitat social era diferent. Hi havia alts funcionaris, monarques, militars, sacerdots, artesans o camperols, i aquests últims gaudien de certa independència econòmica si acompanyava la crescuda del Nil. Analitzarem totes les capes socials i veurem el seu engranatge dins del món faraònic al llarg de més de 3000 anys d’història.