Oficina de Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto Municipal de Servicios Sociales

Volver

Atenció telefònica i amb cita prèvia

Gestión de solicitudes de cita previa en el SOC

A) Tramitación de las ayudas y las subvenciones:

· Ayuda “Fondo de infancia”: ayuda puntual de urgencia social que se ofrece a familias con niños o adolescentes menores de 16 años.
· Ayuda del programa Respir Plus: ayuda económica otorgada con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores que están en una situación de dependencia y la de sus cuidadores.
· Subvenciones y convenios: otorgados por el Instituto Municipal de Servicios Sociales en el marco de la convocatoria general de subvenciones para proyectos, actividades y servicios de distrito y ciudad.

B) Gestión del servicio:

· Servicio Centralizado de Actuaciones a Domicilio (SCAD), en concreto, arreglos, desinsectaciones, desratizaciones y desinfecciones (DDD) y limpieza de choque de viviendas.

C) Emisión de certificados para la tramitación de:

· T-usual bonificada: para las personas que buscan trabajo y que reciben una ayuda de los centros de servicios sociales.
· Reconocimiento de la gratuidad o bonificación de los servicios funerarios: para las personas que no disponen de los recursos económicos suficientes para asumir los gastos de los servicios funerarios.

D) Servicio de Registro General del Ayuntamiento de Barcelona

Titularitat:
Pública
Traductor de google :

Horarios

L'Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques assessora i gestiona els següents ajuts i serveis:

1) FONS D'INFÀNCIA- tramitació d'aquest ajut puntual d'urgència social que ofereix, a famílies amb infants o adolescents de menys de 16 anys en situació de vulnerabilitat, un recurs econòmic per cobrir necessitats bàsiques d´alimentació, roba, material escolar i mobilitat. CONVOCATÒRIA PÚBLICA ANUAL.

2) SERVEI CENTRALITZAT D'ACTUACIONS A DOMICILI (SCAD): gestió d'aquest servei, de caràcter puntual que s'efectúa per derivació dels Centres de Serveis Socials i que inclou: · Arranjaments d´habitatges: orientat a millorar l´habitabilitat i la seguretat a partir de la reparació i petites obres no estructurals dels habitatges a persones amb mancances d´autonomia funcional, de suport familiar i d´ingressos insuficients · Desinsectacions, Desratitzacions i Desinfeccions d´Habitatges (DDD): està orientat a millorar l´habitabilitat i la salubritat de l´habitatge a partir de tractaments de desinsectació, desinfecció i desratització als habitatges de les persones usuàries · Neteges de Xoc d´Habitatges (està orientat a millorar l´habitabilitat i la salubritat de l´habitatge a partir del buidatge i les neteges en profunditat, extraordinàries o puntuals

3) PROGRAMA RESPIR PLUS: tramitació de les sol·licituds per a la concessió d'aquest ajut econòmic atorgat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones grans que pateixen situació de dependència i la dels seus cuidadors i en concret, perquè puguin fer front al pagament de serveis privats de suport en una de les següents modalitats: estada temporal limitada en un centre residencial privat o en forma d'hores de servei privat d'atenció domiciliària. CONVOCATÒRIA PÚBLICA ANUAL.

4) T-USUAL (mensual) BONIFICADA: emissió del certificat per gaudir de la reducció del preu de la tarjeta mensual de transport amb l´objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d´atur i que estan en procés de cerca de feina i que reben un ajut per part dels Centres de Serveis Socials (l'emissió posterior del títol de la T-Usual es farà per part de les Oficines de TMB autoritzades a l'efecte)

5) RECONEIXEMENT DE LA GRATUÏTAT O BONIFICACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS: emissió del certificat que permet , a les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per atendre les despeses dels serveis funeraris, gaudir del servei de forma gratuita o bonificada (la sol·licitud cal fer-la a Cementiris de Barcelona).

6) SUBVENCIONS I CONVENIS: tramitació de les subvencions i Convenis atorgats per l'IMSS (presentació de sol·licituds per vai telemàtica a l'apartat de tràmits de la web de l'Ajuntament de Barcelona. CONVOCATÒRIA GENERAL DE CARÀCTER ANUAL per a Projectes, activitats i serveis de Districte i ciutat

7) PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA SOCIAL ASSOCIADES A L'HABITATGE HABITUAL per a persones i unitats de convivència en situació de vulnerabilitat social.

8) REGISTRE: des del mes d´abril de 2019, l'OPSE funciona com a Registre General de l´Ajuntament de Barcelona.


Dirección:
Carrer d'Aragó, 344
Distrito:
Eixample
Barrio:
la Dreta de l'Eixample
Ciudad:
Barcelona
Dirección
Carrer d'Aragó, 344

Teléfono

Tel.:
93 256 56 48 de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Si quieres hacer alguna rectificación sobre este equipamiento o entidad...háznosla llegar

Comparte