Back

gar, deixar sortir les idees i els pensaments a partir d’estímuls que s’aniran proporcionant. Cal dur fulles en blanc, bolígrafs, tisores, retoladors i cola.