‘Vampires. The Evolution of the Myth’

Back

Exhibitions. The myth of the vampire through film and the arts.

At the start of the 20th century, a fledgling film industry soon made the vampire myth its own, originating as it did from ancient Greek and Arab superstitions before spreading around central Europe during the Middle Ages and being nourished in 18th century scientific writings and the novels of 19th century English romanticism.

The expressionist film Nosferatu (1922), by F.W. Murnau, a free adaptation of Bram Stoker’s novel Dracula, became a fundamental work in the relationship between film and the vampire myth. The film is based on a metaphysical vision of cinema as art: the art of embalming and resurrection, the art of incarnation and of illusion.

Since then, film and vampires have been linked in a theoretical approach to this living being, representing two sides of the same aesthetic narrative. Many great film directors have succumbed to the temptation of representing their own version of the myth to transmit something about their artistic practice, including Dreyer, Browning, Tourneur, Polanski, Herzog, Coppola, Burton, Bigelow and Weerasethakul.

Dracula is undoubtedly the vampire who appears the most in this filmic tradition, with works produced all around the globe (Hollywood, Europe, Mexico, Philippines, Nigeria, Hong Kong etc.).

The exhibition brings together a selection from the maelstrom of fantasy films which have nourished the myth, from avant-garde projects to blockbusters, explaining the tensions between film and the myth, aware that the metamorphosis of the vampire is intrinsically linked to the transformation of filmic means.

Besides showing films and literary works, this exhibition includes a selection of examples where the vampire appears in other artistic disciplines: the surrealist collages of Max Ernst, some of the engravings from Los Caprichos by Goya, the unsettling paintings of the contemporary artist Wes Lang and the iconic image of Dracula played by Béla Lugosi and used by Andy Warhol in the lithograph The Kiss.

From its first film appearance to those on 21st century television, the vampire has continued to emerge from the shadows and challenge its admirers with identity issues. Not dead, not living, and fundamentally marginal, the myth of the vampire poses the question of our nature, our being, and requires the artists who play it to ask the same question.

Traductor de google :

Schedule


Al començament del segle XX, la indústria cinematogràfica, acabada de néixer, es va apropiar ràpidament del mite del vampir, sorgit de supersticions gregues i àrabs antigues, estès a l´Europa Central durant l´edat mitjana i reforçat durant el segle XVIII en escrits científics i en novel·les del romanticisme anglès del segle XIX. La pel·lícula expressionista Nosferatu (1922), de F. W. Murnau, una adaptació lliure de la novel·la Dràcula, de Bram Stoker, es va convertir en una obra fonamental de la relació entre el cinema i el mite del vampir. La pel·lícula assenta les bases per a una visió metafísica del cinema com a art; l´art de l´embalsamament i la resurrecció, l´art de l´encarnació i la il·lusió. Des d´aleshores, el cinema i el vampirisme han estat vinculats en una aproximació teòrica sobre el personatge i representen dues facetes d´una mateixa narrativa estètica. Molts dels grans cineastes han sucumbit a la temptació de representar la seva pròpia visió del mite per transmetre alguna cosa sobre la seva pràctica artística, com Dreyer, Browning, Tourneur, Polanski, Herzog, Coppola, Burton, Bigelow i Weerasethakul. Dràcula és, sens dubte, el vampir més recurrent d´aquesta història cinematogràfica, i se n´han fet produccions arreu del món (Hollywood, Europa, Mèxic, les Filipines, Nigèria, Hong Kong, etc.).

L´exposició reuneix una selecció de la voràgine de pel·lícules de fantasia que ha propiciat el mite, des de projectes d´avantguarda fins a blockbusters. Relata les tensions entre el cinema i aquest mite, conscient de les metamorfosis del vampir que estan lligades intrínsecament a les transformacions del mitjà cinematogràfic. A més de mostrar pel·lícules i obres literàries, aquesta exposició temàtica exposa una selecció d´aparicions del vampir en altres disciplines artístiques, com ara els collages surrealistes de Max Ernst, alguns gravats d´Els Capritxos de Goya, les pintures inquietants de l´artista contemporani Wes Lang o la icònica imatge de Dràcula interpretat per Bela Lugosi utilitzada per Andy Warhol en la litografia titulada The kiss. El diàleg i les connexions entre pel·lícules i obres d´art proporcionaran els fonaments d´aquesta exposició multidisciplinària, que col·loca el cinema com a eix narratiu principal. Des de la seva primera aparició al cinema fins a les de la televisió al segle XXI, el vampir ha continuat ressorgint de les tenebres i desafiant els admiradors amb qüestions d´identitat. Ni mort ni viu, i fonamentalment marginal, el mite del vampir planteja la pregunta sobre la naturalesa del seu ésser. I, conseqüentment, fa que els artistes es plantegin la mateixa pregunta.

CaixaForum Centre Social i Cultural

Address:
Av Francesc Ferrer Guàrdia, 6*8
District:
Sants-Montjuïc
Area:
La Font de la Guatlla
Post Code:
08038
City:
Barcelona
Where
CaixaForum Centre Social i Cultural
When
From 30/10/2020 to 31/01/2021.

Phone number

Information:
934768600 CaixaFòrum
Information:
902223040 Fundació La Caixa
Fax:
934768635

I like 61

You may also be interested in...

If you would like to make a correction related to this activity...let us know

Share