Kosmopolis 2021

Back

Literature. Literature for the age of climate emergency, biocentric awareness, and the birth of a multiplanetary future.

Using the slogan “The Literature That’s Coming”, Kosmopolis 2021 places the spotlight on science-fiction as a major literary genre which goes beyond frontiers and traditions.

Coinciding with the exhibitions “Mars. The Red Mirror” and “Science Friction”, the event will be exploring space travel, collapsing planets and new inhabitable planets, the future, utopia and dystopia, and major narratives which explain our place in the cosmos.

Of science, the method of trial and error. Of philosophy, the questions no one asks. Of poetry, consciousness of what doesn’t yet have a name. Of mysticism, the ancestral quest for transcendence. And also, of the millennial complex of myths, the need to create and tell ourselves stories that give sense to life on a wounded planet.

Literature for the age of climate emergency, biocentric awareness, and the birth of a multiplanetary future. Literature that shuns classification, where genres mingle, and each work is an exploration of uncharted territories. Science that needs fiction in order to be desired. Fiction that needs science in order to be plausible. Literary species that keep mutating, like literal species. Martian species, companion species. These are the frictions of a future that challenges us. It is literature, which always amplifies us. The literature that’s coming, the literature that’s arriving.

Participants include: Borja Bagunyà, Ted Chiang, Mia Couto, Claudia Durastanti, Víctor García Tur, Werner Herzog, Kameron Hurley, Fatoumata Kébé, Alicia Kopf, Hervé Le Tellier, Inés Macpherson, Maggie O’Farrell, Sebastià Portell, Revista Branca, Tatiana Țîbuleac and Pau Riba.

Traductor de google :

Schedule

Sota el lema «La literatura que ve», Kosmopolis 2021 farà èmfasi en la ciència-ficció, com a gran gènere literari que travessa fronteres i tradicions. Coincidint amb les exposicions «Mart. El mirall vermell» i «Ciència fricció», es parlarà de viatges a l’espai, de planetes en col·lapse i nous planetes habitables, de futur, d’utopies i distopies i de grans relats que expliquen el nostre lloc al cosmos.

De la ciència, el mètode de prova i error. De la filosofia, les preguntes que no es fa ningú. De la poesia, la consciència del que encara no té un nom. De la mística, l’ancestral recerca de la transcendència. I també el compost mil·lenari dels mites, la necessitat de crear i d’explicar-nos històries que donin sentit a la vida en un planeta ferit.

Una literatura per a l’era de l’emergència climàtica, de la consciència biocèntrica i del naixement d’un futur multiplanetari. Una literatura que defuig les classificacions, on els gèneres es barregen i cada obra és una exploració de territoris sense cartografiar. La ciència que necessita la ficció per ser desitjada. La ficció que necessita la ciència per ser versemblant. Les espècies literàries que continuen mutant, com les espècies literals. Espècies marcianes, espècies companyes. Són les friccions d’un esdevenir que ens interpel·la. És la literatura, que sempre ens amplifica. La literatura que ve, la literatura que arriba.

Hi participaran, entre d’altres:  Borja Bagunyà, Ted Chiang, Mia Couto, Claudia Durastanti, Víctor García Tur, Werner Herzog, Kameron Hurley, Fatoumata Kébé, Alicia Kopf, Hervé Le Tellier, Inés Macpherson, Maggie O’Farrell,  Sebastià Portell, Revista Branca, Tatiana Țîbuleac i Pau Riba.

Address:
C Montalegre, 5
District:
Ciutat Vella
Neighborhood:
el Raval
City:
Barcelona
When
From 16/06/2021 to 20/06/2021

Phone number

Tel.:
933064100
Fax:
933064101

You may also be interested in...

If you would like to make a correction related to this activity...let us know

Share