Hort Urbà Sagrada Família

Back

L’hort de la Sagrada Família, inaugurat el 2007, va ser el primer hort urbà del districte de l’Eixample. El terreny de 1.500 metres quadrats es troba enmig de la trama urbana de la ciutat, de manera que l’hort hi aporta esponjositat i és un reservori de biodiversitat en una zona molt congestionada. Disposa de vint parcel·les cultivables, compostadors individuals i un compostador comunitari, parterres enjardinats tot al voltant i estructures per potenciar la fauna. Hi ha armaris individuals per a cada persona usuària o entitat, així com un magatzem d’ús comú i un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. També hi ha dues taules de pícnic amb bancs i ombra a l’estiu.

La Xarxa d’Horts Urbans de Barcelona és un programa de participació destinat a les persones més grans de 65 anys veïnes del districte i procedents d’entitats de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i del tercer sector social. S’hi accedeix per concurrència pública. L’objectiu és fomentar la participació de persones i entitats en activitats de millora ambiental a partir de l’agricultura ecològica i l’agroecologia. També s’hi fan activitats d’educació ambiental i visites, sobretot de grups escolars.

Més informació i recursos : https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/sembra-natura

Titularitat:
or
Address:
C Padilla, 199*201
District:
Eixample
Neighborhood:
la Sagrada Família
City:
Barcelona
Address
C Padilla, 199*201

Phone number

Information:
010

If you would like to make a correction related to this organisation or facility...let us know