Hort Urbà de Turull

Back

L’hort urbà de Turull està situat als terrenys d’una antiga finca privada de més de 3.000 metres quadrats, actualment de titularitat municipal.

Consolidat actualment com a Aula Ambiental Bosc Turull, és un equipament que forma part de la Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona (XEAB) i que es dedica a protegir la biodiversitat urbana i difondre el patrimoni natural i cultural de l’entorn.

El Districte de Gràcia va cedir la gestió de part dels terrenys, uns 700 metres quadrats, a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins per ampliar el projecte d’horts urbans. Disposa de setze parcel·les per al conreu, compostadors individuals, un jardí d’aromàtiques i estructures per potenciar la fauna. Hi ha un armari individual per a cada persona usuària o entitat, així com un magatzem d’ús comú i un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. També hi ha una taula de pícnic amb bancs.

La Xarxa d’Horts Urbans de Barcelona és un programa de participació destinat a les persones més grans de 65 anys veïnes del districte i procedents d’entitats de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i del tercer sector social. S’hi accedeix per concurrència pública. L’objectiu és fomentar la participació de persones i entitats en activitats de millora ambiental a partir de l’agricultura ecològica i l’agroecologia. També s’hi fan activitats d’educació ambiental i visites, sobretot de grups escolars.

Més informació i recursos: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/sembra-natura

Titularity:
or
Address:
Ptge Turull, 10*12
District:
Gràcia
Neighborhood:
Vallcarca i els Penitents
City:
Barcelona
Address
Ptge Turull, 10*12

Phone number

Information:
010

If you would like to make a correction related to this organisation or facility...let us know