Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA) *Gràcia

Back

Traductor de google :

Els Serveis especialitzats d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (SEAIA) estan formats pels següents equips i/o serveis composats per professionals de la psicologia, la pedagogia, l'assistència social i l'educació social:

  • Equips especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA): 12 equips especialitzats distribuïts territorialment pels districtes de la ciutat, que alhora s’agrupen en 5 zones territorials. Els EAIA reben els casos en situació de desemparament o en risc d'estar-hi que detecten els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Fan el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas. Elaboren plans de millora per a l'infant i la seva família, en fan el seguiment i el tractament un cop s'han aplicat les mesures proposades, tant si estan en el nucli familiar com en un centre o en una família d'acollida. Són els responsables de coordinar els altres equips i serveis del seu territori que també intervinguin en l'atenció als infants en desemparament, així com de donar assessorament als serveis socials bàsics d'atenció social: eaiahg@bcn.cat
  • Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE). Equip especialitzat que s’encarrega de realitzar l’estudi de les famílies extenses, possibles acollidores d’infants i adolescents sota tutela dels serveis de protecció competents, així com del seguiment de l’acolliment familiar: sifehggr@bcn.cat

Titularitat:
or

Schedule

Address:
Carrer de Ca l'Alegre de Dalt, 5
District:
Gràcia
Neighborhood:
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
City:
Barcelona
Address
Carrer de Ca l'Alegre de Dalt, 5

Phone number

Switchboard:
93 291 59 60

If you would like to make a correction related to this organisation or facility...let us know

Share