Bases de la X edició del certamen literari 'Paraules a Icaria'

Tornar


Participants:
El certamen està obert a la participació de totes aquelles persones físiques que en tinguin coneixement, sense limitació d'edat, nacionalitat o residència.

Premi:
L'Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí atorgarà al guanyador de cadascuna de les categories una dotació econòmica de 1.800 EUR (subjecta a retenció de l'IRPF, segons s'escaigui) i un guardó consistent en una reproducció de l'escultura "Paraules a Icària", obra de l'escultora Sònia Benítez.
Per altra banda, EDICIONS SARAGOSSA atorgarà com a premi la signatura d'un contracte d'edició per a la publicació de 600 exemplars de l'obra guanyadora de la categoria El cistell i de 300 exemplars de l'obra guanyadora de la categoria Ritmes, segons el que preveuen les presents bases i la Llei de Propietat Intel·lectual. Això comporta que els participants accepten que EDICIONS SARAGOSSA divulgui públicament la seva obra en cas que resulti guanyadora.
La dotació econòmica que atorgarà el Districte de Sant Martí s'abonarà mitjançant transferència bancària al compte que els guanyadors designin a l'efecte i queda condicionada a l'existència de crèdit suficient a la partida pressupostària 0610-48101-33411 del Pressupost de 2018.

Categories:
El certamen es divideix en dues categories corresponents a dues de les col·leccions d'Edicions Saragossa:
I. El cistell. Narrativa i cròniques amb diferents eixos temàtics:
Narracions de ficció arrelades en un lloc, tradició i/o costums de les nostres terres.
Esdeveniments de la pròpia vida: vivències, sentiments, records, petites i/o grans històries.
II. Ritmes: Poesia.

Requisits de participació:
· Els originals seran escrits en llengua catalana o castellana.
· Cada persona pot presentar únicament un original per a cada categoria.
· Els originals han de ser inèdits i no premiats en altres certàmens o concursos, ni publicats a Internet.
· Els originals s'han de presentar mecanografiats a doble espai amb lletra Times New Roman, cos 12, o en Arial, cos 10, en fulls DIN-A4 a una cara (de 1.850 caràcters).
· L'extensió del text variarà segons la categoria:
- El cistell: mínim 125 folis i màxim 250 folis.
- Ritmes: mínim 40 poemes i màxim 100 poemes.
· Els originals han d'anar encapçalats per un títol.
· S'hauran de presentar cinc còpies impreses de l'obra i un CD que contingui l'original. En ambdós casos hi ha de constar: "Paraules a Icària".
Títol de l'obra original i categoria a la qual es presenta.
Pseudònim de l'autor/a.
Juntament amb l'original s'haurà de presentar:
· Una carta dirigida a Edicions Saragossa indicant expressament: "Conec les bases de la present convocatòria del
Certamen Paraules a Icària i accepto de complir-les", signat amb el pseudònim.
· També s'ha d'entregar un sobre, tancat, de mida quartilla, amb el títol de l'original i, a dintre, un full amb les dades de
l'autor/a: nom, cognoms, data de naixement, adreça, NIF, telèfon i correu electrònic (si en té).

Criteris de valoració per a cada categoria:

a) El cistell: Valorarà l'agilitat i originalitat de l'obra i la possibilitat d'activar el pensament i la imaginació, de despertar
emocions i sentiments i de fer passar bones estones als lectors.
b) Ritmes: Valorarà la musicalitat, l'originalitat en el fons i la forma, i la capacitat d'emocionar i d'evocar sentiments, així
com l'estructura global de l'obra.

Resolució i pagament:
El regidor del Districte de Sant Martí atorgarà els premis, a proposta dels jurats de cadascuna de les categories.

La comunicació dels resultats i el lliurament dels premis es farà durant la celebració que tindrà lloc el dia 22 de febrer de 2018.

Edicions Saragossa - Apartat de correus 21110

Districte:
Sant Martí
Barri:
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Codi postal:
08005
Població:
Barcelona
On
Edicions Saragossa - Apartat de correus 21110
Quan
Del 03/08/2017 al 30/11/2017.

M'agrada 0

També et pot interessar...

Si vols fer una esmena sobre aquesta activitat...fes-nos-la saber

Comparteix